İnsanların beslenmeleri üzerinde din ve inançların önemli etkisi gıda endüstrisi üzerinde de kendini göstermiştir. Gıda üreticileri insanların dini hassasiyetlerini gözeterek üretimlerine yansıtmışlar ve farklı din mensuplarının tüketebileceği tarzda gıdalar piyasaya sürmüşlerdir. Söz konusu pazarın gittikçe büyümesi ve piyasanın kontrol altında tutulması amacıyla dini kriterleri esas alan standartlar ortaya çıkmıştır. Helal Gıda ile ilgili olarak bugün dünyada Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerde olduğu gibi azınlıkta oldukları Müslüman olmayan ülkelerde de helal gıda belgeli ürünler önem kazanmakta ve piyasaya arz edilmektedir.

Helal standardı için bir çok temel kriterler mevcuttur. Helal denetimi alanında uzman ve Müslüman bir denetçi tarafından yapılmalıdır. Bir gıda ürünün tarladan başlayarak mamül madde aşamasına gelinceye kadar bütün prosesler, ürün bileşiminde kullanılan bütün maddeler, aroma ve katkı maddeleri dahil İslami kriterlere uygun olmalıdır. Bunun yanında ambalaj malzemesi, depolama ve nakliyede uyulması gereken gıda güvenliği ve helal gıda koşullarıda kontrol edilmektedir.

Tükettiğimiz gıdanın helal ve temiz olması esas olduğundan, helal gıda kavramını hijyen ve gıda güvenliğinden ayrı değerlendirmemek gerekir. Hedeflerimiz, İslam fıkhına göre temiz veya hijyenik şartlarda üretim yapan firmaları helal sertifikalandırmak. Gıda tüketiminde helal ve haramın kritik noktalarını belirlemek ve bu noktalara uyulmasını sağlamaktır.

Helal ürünün reklamını yaparken veya ürün satışı yapılırken helal gıda kuralarını göz önünde bulundurmak. Ürünün paketleme malzemelerinin ve depolama şartlarının hijyenik ve İslami kriterlere uygun olması,  tahşişin olmaması, saklama aşamalarında kullanılan ekipman, depo, ambalaj malzemeleri vb. İslami kriterlere, insani gereklere, sağlık, temizlik-hijyen kriterlerine uygunluk, Temizlik maddelerinde ürünün bileşiminde bulunan unsurların sağlık bakımından sakıncalı nitelikler taşımıyor olması gibi uyulması gereken kurallar mevcuttur.