Helal Arapça bir kelimedir. “Yasal, meşru, geçerli” manasındadır. Onun karşıtı olan haram kelimesi ise “yasal olmayan, gayrımeşru, geçersiz” manasındadır.

Domuz ve domuz ihtiva eden tüm yiyecek ve katkı maddeleri, içeceklerdeki alkol ve kan İslami kurallara göre “haram”dır. Sığır, koyun, tavuk, hindi gibi büyük ve küçük baş hayvanlar İslâmî usulle bir Müslüman tarafından, tekbir ve besmele çekerek kesilmiş olması şartı ile helâldir. Yenmesi helâl olan hayvanlar, eğer İslâmî usulle kesilmemişlerse etleri helâl olmadığı gibi, diğer parçaları da helal olmaz.

Kur’an-ı Kerim’de Mâide Suresi – 3. ayette şöyle buyruluyor:

“Murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlarla -henüz canı çıkmadan yetişip kestiklerinizin dışında- yırtıcıların yediği hayvanlar, dikili taşlar önünde boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla paylaşmanız size haram kılındı. Çünkü bunlar doğru yoldan sapmaktır.”

Yiyecek tüketimi insanların günlük zorunlu temel aktivitelerinden birisidir. İnsan sağlığının korunması ve sağlıklı gelecek nesiller yetiştirmek için helal ve dengeli beslenme önemli yer tutmaktadır. Helal gıda kavramı “İslami kurallar doğrultusunda izin verilen gıda” olarak tanımlanmaktadır. Hayvansal kaynaklı gıdalar, tüketiminde din ve inanışların en fazla etkili olduğu gıdalar arasındadır.

Helal kabul edilen gıdalar arasında süt, zehirli olmayan bitkiler, meyve ve sebzeler, kurutulmuş bakliyat, kabuklu tohumlar bildirilmektedir.  Et ve et ürünlerinde ise çift toynaklı hayvanlar (sığır, koyun, deve, keçi gibi ) yırtıcı kuşlar haricinde olan kuşlar (kaz, tavuk hindi, güvercin gibi) helal olarak nitelendirilmiştir.

Haram kabul edilen gıda maddeleri arasında ise domuz eti ve ürünleri, kan, kedigiller ve kurt gibi etçil hayvanlar, tüm sürüngenlerin et ve ürünleri, çekirge hariç tüm böcekler, ölü kesilmiş hayvan eti, leş eti, Hz. Allah dışında başkasının adına kesilen etler ve alkollü ürünler olarak bildirilmiştir.