Biz Kimiz?

Şirketimiz ŞFQS- Şimşek Food Quality Systems, Dünya Helal Birliğinin Almanya başta olmak üzere batı Avrupa Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.

Gayemiz

Hilesiz, zararsız ve İslam inancına uygun ürünlerin insanımız tarafından kolayca bulunmasıdır.

Nasıl Anlarsınız?

Ürünlerde WHU Helal logosu birliğimiz tarafından ürünü kontrol edilmiş helal kalite standartlarının uyguladığı anlamına gelmektedir.

Helal ne demektir?

Helal Arapça bir kelimedir. “Yasal, meşru, geçerli” manasındadır. Onun karşıtı olan haram kelimesi ise “yasal olmayan, gayrımeşru, geçersiz” manasındadır.

Domuz ve domuz ihtiva eden tüm yiyecek ve katkı maddeleri, içeceklerdeki alkol ve kan İslami kurallara göre “haram”dır. Sığır, koyun, tavuk, hindi gibi büyük ve küçük baş hayvanlar İslâmî usulle bir Müslüman tarafından, tekbir ve besmele çekerek kesilmiş olması şartı ile helâldir. Yenmesi helâl olan hayvanlar, eğer İslâmî usulle kesilmemişlerse etleri helâl olmadığı gibi, diğer parçaları da helal olmaz.

Helal Pazarı

Yaklaşık 25 milyon Müslüman nüfusuyla AB’de özellikle Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya helal gıda konusunda ciddi bir pazar oluşturmaktadır.

Avrupa ülkelerinde helal piyasası en büyük ülke 70 milyar dolar ile Fransa‘dır. Fransa ve İngiltere‘de sadece helal ürünler satan market zincirleri ve helal reyonu olan süpermarketler görmek mümkündür. Almanya`da ise yabancı süpermarketler müslüman tüketicilerin önemini yeterince anlamamaktadır.

Helal Sertfikalandırma

İnsanların beslenmeleri üzerinde din ve inançların önemli etkisi gıda endüstrisi üzerinde de kendini göstermiştir. Gıda üreticileri insanların dini hassasiyetlerini gözeterek üretimlerine yansıtmışlar ve farklı din mensuplarının tüketebileceği tarzda gıdalar piyasaya sürmüşlerdir.

Söz konusu pazarın gittikçe büyümesi ve piyasanın kontrol altında tutulması amacıyla dini kriterleri esas alan standartlar ortaya çıkmıştır.

Helal Gıda ile ilgili olarak bugün dünyada Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerde olduğu gibi azınlıkta oldukları Müslüman olmayan ülkelerde de helal gıda belgeli ürünler önem kazanmakta ve piyasaya arz edilmektedir.

 • Farklı Lisanlarda Sertifika

  Sertifikalarımız isteğe göre İngilizce, Almanca, Türkçe veya diğer lisanlarda hazırlanmaktadır.

 • Ürün Çeşitleri

  Gıda, Kozmetik,  Kimyasal ürünler, Tekstil, İlaç, Kağıt ve ambalaj maddeleri, Turizm, Katkı maddeleri ve aromalar, Temizlik maddeleri, Tarım

 • Uzman Değerlendirme Kurulu

  Dünya Helal Birliği İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) uzman grubu tarafından hazırlanan ve İslam Ülkeleri Standard ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından adapte edilen “Helal Gıda” standardını kullanmaktadır.

 • Tüm Avrupa Ülkeleri

  WHU helal kriterlerini esas alarak kontrol edilen ürün ve üretim sistemlerini gözden geçirerek, tüm Avrupa ülkelerinde danışmanlık ve sertifika hizmeti vermektedir.